ویری اسکچاپ

Vray-SketchUp

نام دوره :ویری-اسکچاپ

طول دوره: 15 ساعت، 5 جلسه 3 ساعته

نوع دوره: کلاس خصوصی

تکنیک دوره: رندر

هزینه دوره: سه میلیون تومان

مدرس دوره: دکتر شاهین شاهین خالدی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، با 14 سال سابقه تدریس

توضیحات: آشنایی با تنظیمات ویری، آشنایی با نحوه تنظیمات متریال، نورپردازی، نحوه رندر گرفتن در روز و شب، و …

https://zarinp.al/411289

مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف کلاس خصوصی مدرسه معماری ویری ویری اسکچاپ مجتمع فنی تهران تخفیف