اسکچاپ

SketchUp

نام دوره: اسکچاپ

مدت دوره: 30 ساعت

نوع دوره: کلاس خصوصی

تکنیک: مدلسازی

مدرس دوره: دکتر شاهین خالدی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با 14 سال سابقه تدریس

هزینه: شش میلیون تومان

توضیحات: آشنایی با نوارهای ابزار، کلیدهای میانبر، نحوه بکارگیری ابزارها با یکدیگر، افزایش سرعت مدلسازی،طراحی یک پروژه از ابتدا تا انتها، نحوه استفاده از آبجکت ها و …

https://zarinp.al/411288

اسکچاپ کلاس خصوصی نرم افزار مجتمع فنی تهران سه بعدی اسکچاپ کلاس خصوصی نرم افزار مجتمع فنی تهران سه بعدی اسکچاپ کلاس خصوصی نرم افزار مجتمع فنی تهران سه بعدی اسکچاپ کلاس خصوصی نرم افزار مجتمع فنی تهران سه بعدی اسکچاپ کلاس خصوصی نرم افزار مجتمع فنی تهران سه بعدی اسکچاپ کلاس خصوصی نرم افزار مجتمع فنی تهران سه بعدی