اسکیس ،کروکی،راندو

نام دوره :اسکیس، کروکی، راندو

طول دوره: 30 ساعت

تکنیک: مداد رنگی، روان نویس، اکولین
مدرس: شاهین خالدی
هزینه: سه میلیون تومان
توضیحات: راندو پلان و سایت پلان، پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی و خارجی، پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی، اسکیس یک ویلا مسکونی به همراه نما، مقطع، پلان، سایت پلان، ایزومتریک و پرسپکتیو، فیگور، فونت و …

 

 

اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز