اسکیس ،کروکی،راندو

نام دوره :اسکیس، کروکی، راندو

طول دوره: 30 ساعت

نوع دوره: کلاس خصوصی

تکنیک: مداد رنگی، روان نویس، اکولین

مدرس دوره: دکتر شاهین خالدی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با 14 سال سابقه حرفه ای تدریس

هزینه: شش میلیون تومان

توضیحات: راندو پلان و سایت پلان، پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی و خارجی، پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی، اسکیس یک ویلا مسکونی به همراه نما، مقطع، پلان، سایت پلان، ایزومتریک و پرسپکتیو، فیگور، فونت و …

https://zarinp.al/411292

اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو اسکیس، کروکی، راندو

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز

مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی تخفیف مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی تخفیف مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی تخفیف مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی تخفیف مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی