فتوشاپ در معماری

نام دوره :پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری)

طول دوره: 15 ساعت

هزینه: سه میلیون تومان

مدرس دوره: دکتر شاهین شاهین خالدی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، با 14 سال سابقه تدریس

تکنیک: رئال سازی

توضیحات: آشنایی کلی با محیط فتوشاپ، شیت بندی، ایجاد وضوح و کنتراست تصویر، ایجاد و حذف متریال، نورپردازی و …

https://zarinp.al/411290

پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری)

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز  هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز  هنرسبز

مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی فتوشاپ مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی فتوشاپ مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی فتوشاپ مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی فتوشاپ