فتوشاپ در معماری

نام دوره :پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری)
طول دوره: 15 ساعت
تکنیک: رئال سازی
مدرس: شاهین خالدی
هزینه: یک میلیون و پانصد هزار تومان
توضیحات: آشنایی کلی با محیط فتوشاپ، شیت بندی، ایجاد وضوح و کنتراست تصویر، ایجاد و حذف متریال، نورپردازی و …

 

پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری) پست پروداکشن (فتوشاپ در معماری)

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز  هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز  هنرسبز