لومیون

نام دوره: لومیون

مدت دوره: 21 ساعت

نوع دوره: کلاس خصوصی

تکنیک: رندر و انیمیشن

مدرس دوره: دکتر شاهین خالدی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، با 14 سال سابقه حرفه ای تدریس

هزینه: چهار میلیون و دویست هزار تومان

توضیحات: آبجکت گذاری، متریال و تنظیمات متریال، نورپردازی، تنظیمات محیطی، تنظیمات رندر و انیمیشن، کار روی فضاهای داخلی و خارجی، رندر های روز و شب و …

https://zarinp.al/411291

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز

لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون

مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی نرم افزار آموزش مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی نرم افزار آموزش مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی نرم افزار آموزش مجتمع فنی تهران کلاس خصوصی نرم افزار آموزش