لومیون

نام دوره: لومیون
مدت دوره: 21 ساعت
تکنیک: رندر و انیمیشن
مدرس: شاهین خالدی
هزینه: دو میلیون و صد هزار تومان
توضیحات: آبجکت گذاری، متریال و تنظیمات متریال، نورپردازی، تنظیمات محیطی، تنظیمات رندر و انیمیشن، کار روی فضاهای داخلی و خارجی، رندر های روز و شب و …

 

 

 

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز

لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون لومیون