تابلو نقاشی

نام اثر: آرامش آبی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئال

ابعاد و اندازه: 50 در 70

قیمت: یک میلیون و پانصد هزار تومان

نام اثر: گلدان گل

تکنیک: رنگ روغن

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد و اندازه: 20 در 30

قیمت: دویست هزار تومان

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز

نمایش 2 نتیحه