پلان فاز۱

w1024

پلان فاز 1:
طراحی پلان فاز1 متری 12 هزار تومان
توضیحات: طراحی به صورت دو بعدی در دو آلترناتیو و ارائه طرح نهایی به صورت فایل اتوکد و …